fbpx

Privacy- en Cookiebeleid

We bewaren bronbestanden van lopende projecten en NAW-gegevens van jou als klant tijdelijk. Na de aangegeven periode verwijderen we dit uit het systeem. Tot die tijd gebruiken we de gegevens om de samenwerking en het project zo goed mogelijk te laten verlopen. We raden je aan het volledige document goed door te nemen en mochten er n.a.v. dit beleid toch nog vragen zijn, dan horen we dit graag.

 

Bedrijfsgegevens

Visualisatie Nederland
Atoomweg 6b
9743 AK Groningen
+31 (0)6 53 76 90 16
www.visualisatienederland.nl
info@www.visualisatienederland.nl
KvK-nummer: 65796292
BTW-nummer: NL856263230B01

 

 1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.visualisatienederland.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

 

 1. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.visualisatienederland.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons
De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Visualisatie Nederland gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

 

 1. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

 

 1. Social Media Kanalen

Visualisatie Nederland maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: FacebookLinkedIn en Instagram. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

 

 1. Privacy algemeen

Visualisatie Nederland verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

 

 1. Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier
Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.

Boekhouding
Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een bestelling door jou. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend in onze boekhouding.

Opgestelde documenten toesturen
Wanneer Visualisatie Nederland voor jou documenten opstelt voor jou of jouw bedrijf, moeten wij deze documenten kunnen toezenden. Dit doen wij via de e-mail en daarvoor gebruiken wij het door jou opgegeven e-mailadres.

Gemaakte opdracht en social media
Wij delen graag ons eindresultaat met anderen. Zo kunnen wij ook een portfolio aanleggen. Soms delen wij ook graag wat op social media of in ons online portfolio. Wij vragen hier natuurlijk toestemming voor. Op deze manier kan Visualisatie Nederland haar werk laten zien aan anderen.

Uitbesteden
In sommige gevallen besteden wij taken uit of verdelen we de taken. Hierdoor zijn de gegevens van jou en de gegevens die horen bij de opdracht ook bekend bij de partij waarmee wij samenwerken. Wij zullen dit vooraf altijd overleggen.

 

 1. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Visualisatie Nederland een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

-De gegevens e-mailadres, telefoonnummer en gegevens voor de opdracht zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.

-De NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.

-Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken.

-Voor het plaatsen van opdrachten op social media of het online platform vragen wij toestemming.

-Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten en het vullen van ons portfolio hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacy schade van jou.

Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en gegevens voor de opdracht kan Visualisatie Nederland haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Visualisatie Nederland geen dienst verlenen. Wil je dit wel? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.

 

 1. Delen met anderen

Visualisatie Nederland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Visualisatie Nederland een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Visualisatie Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 1. Hoe lang we gegevens bewaren

Visualisatie Nederland bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

-De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.

-Opdrachten in ons (online)portfolio blijven in ons portfolio zitten zolang wij het zien als meerwaarde voor ons portfolio.

-Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het account, worden drie maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.

-Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.

 

 1. De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Visualisatie Nederland heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@www.visualisatienederland.nl.

 

 1. Beveiliging van gegevens

Visualisatie Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@www.visualisatienederland.nl.

 

 1. Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.